Lob Shot

Lob Shot  เล่นลูกโยนให้สนุก      ลูกLob shot เป็นลูกที่อารีชอบเล่นมากค่ะ เพราะว่ามันเป็นช็อตที่สนุกและท้าท้ายในการเรียนรู้และฝึกซ้อม นอกจากน...

Read More Watch PDF

21 Jun 2016
 • Shares:

Titleist 917

Titleist 917 Titleist เริ่มแง้ม ๆ หัวไม้รุ่นปีหน้า 917 ให้เห็นบ้างแล้ว ตามสื่อโซเชียลทั้งหลาย รวมถึงในเวบ http://www.titleist.in.th/917 ซึ่งผมเชื่อว่า ตอนน...

Read More

21 Jun 2016
 • Shares:

ลูกผิงขอบข้างกรีน โปรเล่นอย่างไร?...

TAKE YOUR GAME TO THE NEXT LEVEL ยกระดับเกมกอล์ฟของคุณให้สูงขึ้น                 ...

Read More Watch PDF

20 Jun 2016
 • Shares:

Lie Angle

Lie Angle  ผมเชื่อว่านักกอล์ฟหลายคนคงเคยเห็นภาพนี้แล้ว เป็นภาพที่แสดงผลกระทบของ Lie Angle ที่ส่งผลต่อวิถีลูก ซ้าย ขวา ตรง ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่เผยแพร่อยู่ใ...

Read More Watch

19 Jun 2016
 • Shares:

ทวีชัย โภชนา

ทวีชัยโภชนา พระราม 3 44 ปี ทวีชัย รสชาดที่ผูกพัน                 เวลาที่เราเดินเ...

Read More Watch

19 Jun 2016
 • Shares:

FiT 39 EX Cool II

FiT 39 EX Cool II                 หากจะกล่าวถึงถุงมือกอล์ฟที่มีนักกอล์ฟไทยชื่นชอบมากที่ส...

Read More Listen Watch

16 Jun 2016
 • Shares:

OUR SPONSOR

OUR PARTNERS
 • partner 1
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4
 • partner 5
 • partner 6
 • partner 7
 • partner 8