FlightScope ปี 2018

GOLF SIMULATOR ราคาหมื่นต้นๆ...

       2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ลองทดสอบเจ้าตัว Optishot 2 ซึ่งดูราคาแล้วน่าสนใจมาก หมื่นต้นๆ ก็สามารถมี Golf Simulator ไว้เล่นสนุกๆ...

Read More

29 May 2018
  • Shares:

OUR SPONSOR

OUR PARTNERS
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6
  • partner 7
  • partner 8