RULES ปี 2017

คำตัดสินใหม่ จำกัดการใช้วิดีโอช่วยตัดสิน...

R&A และ USGA ประกาศเพิ่มคำตัดสินใหม่ข้อ 34-3/10 สดๆร้อนๆ ประกาศทันที  ผลพวงจากกรณีศึกษา Lexi Thompson มีโทษปรับ 4 สโตรค ใน 2017 ANA Inspiration จนส่งผลให้ช...

Read More

26 Apr 2017
  • Shares:

OUR SPONSOR

OUR PARTNERS
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6
  • partner 7
  • partner 8