About Us

Concept


One Stop Golf Equipment Knowledge

Introduction


GolferDigital คือ สื่อความรู้ยุคใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อ่าน เข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย และหลายวิธีภายในหน้าเดียว ภายในเวบผู้อ่านสามารถเลือก อ่าน ฟัง หรือ ดู ความรู้เรื่องอุปกรณ์กอล์ฟตามความถนัดของผู้อ่าน

ถ้าเลือกอ่าน ผู้อ่านจะได้อ่านบทความผ่านมุมมองของ คุณเฉลิมวงศ์ บวรกีรติขจร วิศวกรนักกอล์ฟผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์กอล์ฟ
ถ้าเลือกฟัง ผู้ฟังจะได้ฟังเสียงสวยๆ จากสาวสวย คุณอิน ปฐวี บัววิรัตน์ พิธีกรนักกอล์ฟ สาวสวยที่ขึ้นชื่อในการเปลี่ยนความง่วงให้เป็นความสดชื่นเพียงได้ฟังเสียงเธอ
ถ้าเลือกดู ผู้ดูจะได้ดูคลิปการรีวิวอุปกรณ์กอล์ฟผ่านคุณเฉลิมวงศ์ หรือคลิปที่คุณเฉลิมวงศ์ คัดสรรมาแล้วว่าน่าจะนำเสนอข้อมูลความรู้ในอุปกรณ์ชนิดนั้นได้เป็นอย่างดี

สื่อความรู้ยุคใหม่ GolferDigital ที่มีความตั้งใจถ่ายทอดข้อมูลและความรู้เรื่องอุปกรณ์กอล์ฟสู่ผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้ดูให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด และครบถ้วนมากที่สุดคุณเฉลิมวงศ์ บวรกีรติขจร

วิศวกรนักกอล์ฟ ผู้เรียบเรียงหนังสือ Modern Golf Equipment Knowledge ทั้ง 2 เล่ม
ผู้จัดรายการตอบคำถามอุปกรณ์กอล์ฟใน FM99 Golf Trick ทุกวันศุกร์เวลา 9:00 น.-10.00 น.
ผู้ดำเนินรายการ Club18 ช่วง Pro Shop
คุณเฉลิมวงศ์จะมาทำหน้าที่เรียบเรียงเนื้อหาเรื่องอุปกรณ์กอล์ฟเป็นบทความให้อ่านคุณอิน ปฐวี บัววิรัตน

อดีตผู้จัดรายการตอบคำถามอุปกรณ์กอล์ฟใน FM99 Golf Trick ร่วมกับคุณเฉลิมวงศ์
ผู้ดำเนินรายการมากความสามารถทางรายการฟรีทีวี ทั้งรายการกีฬา สุขภาพ
ปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินรายการสุขสโมสร ช่อง 13 TV3 Family ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น.-9:30 น.
คุณอินจะมาทำหน้าที่อ่านเนื้อหาอุปกรณ์กอล์ฟด้วยน้ำเสียงไพเราะแด่ผู้ฟัง

OUR SPONSOR

OUR PARTNERS
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6
  • partner 7
  • partner 8