ADVANCE TECHNIQUE ปี 2016

Road Map to be The Great Player V

บันได 6 ขั้น สู่ความเป็นเลิศในกอล์ฟ ตอน 5           วันที่ 2 ที่ผมได้รับโอกาสให้ไปร่วมในโครงการ Chang PGA Private Lesson...

Read More

02 Nov 2016
 • Shares:

เล่นลูกสั้นลงเนินแรง...

       การเล่นลูกสั้นลงเนินนั้นจะยากกว่าการเล่นลูกสั้นขึ้นเนิน เพราะนักกอล์ฟมีแนวโน้มที่ตัวจะคะมําไปข้างหน้าขณะดาวน์สวิง ทําให้ตีไม่แม่นลูก หัว...

Read More

28 Oct 2016
 • Shares:

GOAL พลังของการมีเป้าหมายที่ชัดเจน...

เป้าหมาย        มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เคยทำวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก โดยการทำแบบสอบถาม 600 ฉบับ กับผู้ตอบแบบสำรวจเป็นคนที่มีสติปัญ...

Read More

13 Oct 2016
 • Shares:

คัมภีร์ไดรฟไกลตอนที่ 4/1...

เล่นในทัวร์ใหญ่ PGA & LPGA ต้องไดรฟกี่หลา ?        ผมเคยสงสัยว่า ถ้านักกอล์ฟไทยจะไปโลดแล่นอยู่ในทัวร์ใหญ่อย่าง พีจีเอทัวร์ หรือ แอล...

Read More

10 Oct 2016
 • Shares:

คัมภีร์ไดรฟไกลตอนที่ 4/2...

Biomechanics      การตีไดร์ฟเวอร์ให้ได้ระยะไกลนั้นเป็นเทคนิคชั้นสูงที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย ยิ่งสรีระของชาวเอเชียเสียเปรียบฝรั่งค่อนข้างมาก...

Read More

09 Oct 2016
 • Shares:

Road Map to be The Great Player IV

บันได 6 ขั้น สู่ความเป็นเลิศในกอล์ฟ ภาค 4           วันที่ 2 ที่ผมได้รับโอกาสให้ไปร่วมในโครงการ Chang PGA Private Lesson...

Read More

02 Oct 2016
 • Shares:

OUR SPONSOR

OUR PARTNERS
 • partner 1
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4
 • partner 5
 • partner 6
 • partner 7
 • partner 8